Som rytter er jeg begrænset af min viden. Men desto mere viden jeg kan få om heste, desto bedre hesteejer og rytter bliver jeg også.

At højne den almene rytters vidensniveau er mit ønske med Uanvendelig.dk. Jeg ønsker at give hesteejere og ryttere et sted, hvor vi kan tilegne os viden om vores heste, præsenteret i et sprog som vi forstår.

Uanvendelig.dk skal bygge bro mellem de mange dygtige fagpersoner der findes i hestebranchen, og gøre deres viden tilgængelig for den almene rytter. Målet er at skabe en fantastisk gennemarbejdet vidensbank, med et højt fagligt indhold, men også en side hvor rytterne får den viden de har brug for. Både når det kommer til at at hjælpe hesten succesfuldt igennem et skadesforløb, men optimalt også at forebygge at nye skader opstår.

 

Helle Kristensen: Journalist & Kommunikatør samt initiativtager til Uanvendelig.dk.

 

Helle startede i 2015 Uanvendelig.dk op sammen med fotograf Claus Ardal. Projektet blev skabt på baggrund af de mange frustrationer og problemstillinger Helle selv oplevede da hendes dressurhest under en løsspringning i 2014 pådrog sig en alvorlig skade.I december 2016 indgik de en samarbejdsaftale med Hestens Værn. Helle har arbejdet med kommunikation i hestebranchen siden 2015.

Helle brænder for gennemarbejdet kommunikation og de muligheder den digitale platform giver for at formidle viden og inspiration til brugeren.