2012-4 Hjemme i paddock, mat pels og øjne. tryksårs ar efter forbinding – vores sejrspletter!