[vc_custom_heading text=”Hvornår er tiden inde” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23000000″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_custom_heading text=”-til at sige farvel til din bedste ven” font_container=”tag:h4|text_align:center|color:%23000000″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_separator color=”green” border_width=”2″]

Der kan være flere forskellige situationer i din hests liv, hvor du bliver tvunget til at overveje om tiden er inde til at sige farvel til din bedste ven. Det kan være, at du har en seniorhest, at din hest kommer alvorligt til skade, eller at din hest har et adfærdsproblem, som gør den uanvendelig til et bestemt formål. Hvornår kan vi ikke længere give hesten et godt hesteliv? Og hvordan vurderer vi det?

[vc_separator color=”green” border_width=”2″]

Af adyrlæge, Ph.D., Karina Charlotte Bech Gleerup
Foto: Clausardal.com & Karina Charlotte Bech Gleerup
Illustrationer: Helle Kristensen – Clausardal.com

[vc_custom_heading text=”Hvornår er det tid til at sige farvel” font_container=”tag:h3|text_align:left|color:%23000000″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Der kan være flere forskellige situationer i din hests liv, hvor du bliver tvunget til at overveje om tiden er inde til at sige farvel til din bedste ven. Det kan være, at du har en seniorhest, at din hest kommer alvorligt til skade, eller at din hest har et adfærdsproblem, som gør den uanvendelig til et bestemt formål. Hvornår kan vi ikke længere give hesten et godt hesteliv? Og hvordan vurderer vi det?

 

Der vil være forskellige ting, der har indflydelse på dine overvejelser. Økonomi er desværre altid et tungtvejende argument, når det kommer til hold af heste, og her er det bedste du kan gøre at sikre dig med gode forsikringer, så det ikke er pengene, der afgør, om hesten for eksempel skal aflives eller opereres. En anden ting, der har stor indflydelse på overvejelserne, er de fysiske rammer: Er der mulighed for at holde en pensioneret hest? Eller til at have en hest stående, mens den kommer sig over sin skade? Der er også faktoren tid: Vil du undvære din ridning, mens din hest er skadet? Har du tiden til at give din pensionerede hest den pasning og pleje, som den fortjener og har behov for? Hestens temperament og dine ønsker og visioner for fremtiden vil unægtelig også spille en rolle for overvejelserne. Hvis du er en rytter, der stiler mod OL, har du nok ikke den fornødne tid til at vente i et eller flere år på, at din hest bliver rengående efter en skade, og du vil nok satse på en anden hest – i hvert fald i mellemtiden. Men en af de vigtigste faktorer må være, om hesten har smerter, som påvirker dens livskvalitet, og det kan være rigtig svært at vurdere, når smerterne måske ikke viser sig som en tydelig halthed. I denne artikel vil I få hjælp til at vurdere, om din hests livskvalitet er så nedsat, at tiden er inde.

 

Man kan holde hest på mange forskellige måder. Heste kan være toptunede atleter, de kan være hyggeheste til skovture, de kan være rideskoleheste, eller de kan være selskabsheste ude på folden. Fælles for dem alle er dog, at de har nogle basale behov, som skal opfyldes for at deres livskvalitet er i orden. For at finde ud af hvad det indebærer at opfylde hestens behov, må man starte med at se på, hvad hesten er for et dyr:

 • Hesten er først og fremmest et socialt dyr
 • Hesten er et flugtdyr
 • Hesten har brug for at æde mange timer i døgnet
 • Hesten bevæger sig gerne mange skridt hver dag

Vores heste bliver ofte holdt i bokse og på mindre folde, hvilket heldigvis ikke er noget problem, hvis deres behov ellers tilgodeses i hverdagen. Men hvordan har hestens normaladfærd noget at gøre med, hvornår hesten skal aflives?
Jo, det har den, fordi heste, der trives, udviser normal adfærd, og ændringer i deres adfærd kan hjælpe os til at vurdere deres livskvalitet.
De sidste mange års forskning i smerter hos heste har peget på, at hestens adfærd giver os de mest præcise informationer om, hvorvidt hesten har smerter. Smerter udløser altid en reaktion, og når en hest oplever at noget gør ondt, vil den trække sig væk fra det der gør ondt, dernæst vil hesten forsøge at beskytte det område der gør ondt (som den halte hest der støtter så lidt som muligt på det syge ben), og imens skaden heler, vil hesten som regel hvile mere, eller i hvert fald forsøge at hvile det smertefulde område. Den sidste vigtige ting er, at hesten vil gøre hvad den kan, for at undgå at komme i en lignende situation, hvilket er vigtigt for at undgå samme skade flere gange. Denne evolutionært betingede reaktion på smerte kan vi bruge til vores fordel, for det betyder, at hvis vi er dygtige til at se på vores heste, kan deres adfærd som regel afsløre, om de har smerter. Og det er jo oftest smertevoldende lidelser, der sætter en stopper for hestens liv.

En hest, der f.eks. mærker smerter fra det venstre forben, vil ofte stille sig op med det venstre forben lidt foran det højre forben, da den så har mulighed for at lægge mest mulig vægt over på de tre andre ben.

 

Er smerter altid et problem?

Der er stor forskel på, hvordan heste reagerer på at have smerter. Nogle heste er utrolig gode til at acceptere den nye situation, mens andre er utrolig dårlige til at tolerere at have smerter. Denne forskel kender man også fra mennesker, hvor nogle mennesker kan passe et arbejde på trods af kroniske smerter, mens andre må opgive at føre et normalt liv. Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er et ’rigtigt’ og ’forkert’, smerteopfattelse er individuel. Man kan prøve at øge hestens livskvalitet, så smerterne fylder mindre, og hesten kan således leve et fint liv med tilpassede opgaver, men hvis det ikke er muligt, så vil det være nødvendigt at overveje, om hesten har for mange smerter til, at den kan have et godt hesteliv.

 

Hvad kan du se efter?

Hvad enten du har en rask hest, en hest der har været skadet, en pensioneret hest, eller en hest du tænker snart skal pensioneres, er der visse ting, der er vigtige at kigge efter, både for at vurdere om din hest har smerter, og for at vurdere hestens livskvalitet.

 • Har hesten normal social adfærd?
 • Er hesten aggressiv eller har anden uønsket adfærd?
 • Har hesten normal kropsholdning i hvile og under bevægelse?

Den sociale hest

Heste er som bekendt sociale dyr, og de har et socialt behov. Den mest oplagte mulighed for at dække dette behov er, at hesten er opstaldet sammen med andre heste og går på fold med andre heste, hvor den kan udføre social adfærd, såsom lege-adfærd, hvilket er et tegn på god velfærd, eller gnubbe-adfærd, hvilket giver velvære og samhørighed hestene imellem. Det er vigtigt at kende sin hest og lægge mærke til, hvordan den trives i flokken. Hvem kan hesten lide at være sammen med? Hvem er det, der bliver gnubbet? Hvem står hesten tættest på det meste af tiden? Det er informationer, der ikke er særlig vigtige, før der er noget galt, men i det øjeblik hesten opfører sig anderledes end normalt, f.eks. hvis den pludselig står for sig selv på folden det meste af tiden, er det vigtigt at lægge mærke til det. Det kan være det første tegn på sygdom, smerter eller nedsat trivsel. I den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt at tænke over, om der er sket andre ændringer i flokken. Når der kommer nye heste til en flok, eller heste bliver flyttet væk fra flokken, vil det nemlig også give anledning til ændringer af hestenes flok-adfærd, som både kan tolkes som smerteadfærd eller skjule smerteadfærd. Det er altså svært at vurdere, og det er derfor rigtig vigtigt at kende sin hests normale foldadfærd. Nye omgivelser eller nye heste i stalden kan betyde, at hestens oplevelse af eventuelle smerter midlertidigt fylder mindre. Det vil ofte være tilfældet i den første tid efter ændringen, og det kan både være positivt fordi hesten føler sig godt tilpas i de nye omgivelser, eller negativt fordi hesten føler sig stresset af de nye omgivelser og derfor ikke udviser smerteadfærden. Det er derfor vigtigt at se tiden lidt an og notere, om hestens smerteadfærd vender tilbage.

 

 • Har hesten ændret adfærd på folden eller i stalden? Det er vigtigt at notere sig, hvis hesten ændrer adfærd overfor andre heste

 

Hestene har været domesticerede i omkring 6000 år, og de har selvfølgelig tilpasset sig livet med mennesker. Derfor vil mange heste også opleve at få dækket nogle af deres sociale behov i samværet med mennesker. Heste kommunikerer med hinanden ved hjælp af ansigtsmimik, de kan f.eks. bruge retningen på ørerne eller blikket, men ny forskning viser at heste også kan vurdere menneskers ansigtsudtryk, og de kan faktisk også forstå at følge retningen på menneskers blik. Det er derfor også vigtigt at notere sig, hvis din hest ændrer adfærd overfor dig, både nedsat opmærksomhed og øget opmærksom kan betyde noget. Heste, der har smerter, vil oftest blive mindre opmærksomme på omgivelserne med nedsat interesse i at følge med i, hvad der foregår omkring dem, men de kan til tider udvise mere kontaktsøgende adfærd.

Heste med smerter bliver enten mere kontaktsøgende eller taber interessen i omgivelserne

[vc_separator color=”green” border_width=”2″]
Eksempel:
 • En forfangen hest vil ofte stå med det/de forfangne ben fremme foran kroppen og lægge mest vægt på den bagerste del af hoven, hvorved den forreste del af hoven aflastes, da det primært er der smerten stammer fra.
[vc_separator color=”green” border_width=”2″]

Aggression og anden uønsket adfærd

I nogle tilfælde ændrer heste deres adfærd mere markant og bliver aggressive, især når smerterne har plaget dem i længere tid. Det er desværre ofte sådan, at heste, der bliver aggressive, opfattes som ’umulige’ eller ’uartige’, selv om det meget ofte er et udtryk for smerter. Hvis hesten fortsat bliver redet, fordi rytteren er uvidende om, at den har smerter, vil man ofte opleve at hesten ikke er samarbejdsvillig, den kan spænde op på biddet, nægte at gå fremad eller ligefrem stejle eller bukke, eller den kan vise aggression ved opsadling. Hvis dette misforstås som ’uartig’ adfærd, kan det have alvorlige konsekvenser for rytteren, som kan komme til skade, men også for hesten, fordi smerter bliver sværere at behandle, hvis der går for lang tid. Uønsket adfærd kan også opstå af andre årsager end smerte f.eks. stress eller ubehag. Til en start vil hesten forsøge at modarbejde rytteren, og den kan til sidst blive helt passiv og virke meget træt. Denne tilstand, hvor hesten virker som om den har givet op, er meget alvorlig og opstår formentlig fordi hesten oplever, at den ikke har nogen indflydelse på, hvad der sker med den. Dyr kan kun håndtere stress, så længe omgivelserne er forudsigelige, dvs. så længe hesten selv har en indflydelse på, hvad der sker med den.

 

 • Er din hest pludselig blevet ’umulig’ eller ’uartig’?
  Uartig’ adfærd fra en hest, der førhen har været samarbejdsvillig, er et udtryk for at hesten ikke kan håndtere de udfordringer, den bliver stillet overfor. Det kan skyldes smerter, stress eller nedsat trivsel.

 

Når heste udfører stereotypier som krybbebidning, vindslugning eller vævning, kender vi ofte ikke til de omstændigheder, der udløste adfærden i første omgang. Derimod ved vi, at heste der har smerter eller på anden måde er stressede, udfører mere af den slags adfærd end raske heste. Stereotypier alene behøver altså ikke være tegn på smerte, men vær opmærksom på, hvis der sker en pludselig ændring eller forværring af stereotypier (det er vigtigt, at man ikke forhindrer heste, der allerede har udviklet stereotypier, i at udføre den specifikke adfærd, da hestene så kan blive yderligere stressede. I stedet kan man forsøge at nedbringe stress i hestens omgivelser og give den andet at tage sig til, f.eks. ved at lade den komme på fold med andre heste eller aktivere den på anden vis).

 

Hestens kropsholdning og bevægelse

De fleste ryttere er opmærksomme på, når deres hest er tydeligt halt. Der er dog et studie, der viste, at mange hesteejere ikke opdagede, at deres hest var forfangen, selvom forfangenhed anses som en af de mest smertefulde lidelser for vores heste. Så hvordan kan det nu være? Det kan skyldes, at halthed på to forben eller to bagben kan være meget sværere at erkende end halthed på ét ben, og forfangne heste er ofte halte på begge forben (eller endda alle fire ben). Så hvis hesten er halt på mere end ét ben, så er det meget sværere for ejerne at opdage at hesten er halt. Men det skyldes også, at hesteejere ikke altid er trænet godt nok i at se, hvordan heste normalt står på deres ben. Det er selvfølgelig vigtigt at kunne se på hestene i bevægelse og afgøre, om hesten er halt, men det er også vigtigt at lægge mærke til, hvordan hesten står på sine ben og holder sin hals og ryg (kropsholdning), når den står stille i stalden eller på folden. Man bør hver dag vurdere hestens kropsholdning. Man kan starte med at se på hesten overlinje, altså fra hoved til hale. Hvor er hovedet placeret? Heste med smerter placerer deres hoved lavere end normalt, og dermed bliver halsen også placeret lavere. Når man lader blikket løbe videre hen over hestens ryg fra lansemærke til halerod, skal man se en blød linje. Herefter ser man på hele hestens krop, ser den anspændt eller afslappet ud? Og til sidst ser man på hestens ben, er de placeret normalt? Heste står som regel med parallelle, lodrette ben, men det er helt normalt, at de hviler på det ene bagben, og de vil oftest foretrække et ben frem for det andet. Hvis hesten står med benene meget forskudt og altid til samme side, eller med forbenene eller bagbenene tydeligt placeret for langt fremme eller bagud i forhold til resten af kroppen, så kan det være fordi, den prøver at aflaste et smertefuldt område.

Man skal desuden være opmærksom på, at afvigende kropsholdninger og benstillinger ofte kun ses idet hesten ændrer stilling og altså ikke nødvendigvis, når den står helt stille. En hest med smerter vil også bevæge sig mindre, så hvis den går på fold vil man bemærke at dens aktivitetsniveau falder.

 • Er din hest begyndt at stå anderledes, hvile mere, hvile på det andet ben, bevæge sig mindre på folden? Hestens kropsholdning og bevægelsesmønstre afspejler, hvis den har smerter.

 

“Elefant på stol” – En unaturlig stilling for hesten er ofte et udtryk for smerte. Her et eksempel på at hesten fjerner vægten fra bagparten. 

Man bør hver dag vurdere hestens kropsholdning. Man kan starte med at se på hesten overlinje, altså fra hoved til hale. Hvor er hovedet placeret? Heste med smerter placerer deres hoved lavere end normalt.

Hestens bevægelsesmønster på folden, kan være en vigtig faktor for at afgøre, hvorvidt hesten har smerter. 

[vc_separator color=”green” border_width=”2″]

Hvornår er tiden inde?

Lider din hest af kroniske smerter, men er den stadig glad, når du kommer i stalden eller ud på folden, og følger den med i, hvad der foregår og vil gerne lære nye tricks? Tja, så er der vist ingen grund til at sende den til de evige græsmarker. Men virker din hest derimod ligeglad med din tilstedeværelse, eller er den uinteresseret i andre heste eller hvad der forgår i stalden eller på folden, så er der grund til bekymring. I første omgang betyder det blot, at noget skal ændres! Hvis ikke hesten er undersøgt af en dyrlæge, er det et godt sted at starte, for hesten kan jo være syg. Har hesten derimod været skadet og har haft smerter over længere tid, så kan du forsøge at ændre dine rutiner med din hest. Prøv ’at lære en gammel hund nye tricks’, f.eks. har studier vist, at træning med positiv forstærkning styrker båndet mellem dyr og menneske og giver en større interesse i omgivelserne, og det koster kun ekstra tid i den daglige pasning af hesten. Det er også en mulighed at forsøge at lindre din hests smerter med f.eks. fysioterapi, massage eller akupunktur, hvis der er råd til det. I hvert fald er det vigtigt at vurdere, hvorvidt din hest virker trist på grund af smerter, eller om det måske kan skyldes en kombination af smerter og manglende social kontakt eller anden udfordring, og om det er noget du har mulighed for og er indstillet på at ændre. Hvis du er typen, der godt kan lide at føre dagbog, kan det være en god ide at skrive ned, hvordan din hest har det, især hvis du oplever ændringer. Hvis man f.eks. noterer hestens vægt, bliver det lettere at opdage et vægttab, noterer man adfærdsændringer eller ændringer i forbindelse med håndtering bliver det meget lettere at kommunikere med dyrlægen omkring varigheden af et problem. Hvis du opdager ændringerne hurtigt, så kan det være en meget væsentlig faktor i forhold til at udskyde tidspunktet, hvor det bliver nødvendigt at sige farvel til din hest.

 

Det er aldrig en nem beslutning at sige farvel, og det er især svært når hesten langsomt bliver dårligere. Men tiden er inde, når din hest ikke længere trives, og du ikke kan ændre på hestens tilstand uanset om det skyldes manglende økonomi, tid, fysiske rammer, for fremskreden sygdom, smerter, alder, eller hestens temperament. Hvis du holder grundigt øje med din hest og løbende noterer ændringer i dens sociale adfærd, håndtering, kropsholdning og bevægelsesmønstre bliver det nemmere at vurdere, hvornår hesten ikke længere har et godt hesteliv, og det derfor er tid til at sige farvel.

[vc_separator color=”green” border_width=”2″]

Referencer:

 

Dodds, L., Knight, L., Allen, K., Murrell, J., 2017. The effect of postsurgical pain on attentional processing in horses. Vet Anaesth Analg.

Gleerup, K.B., Forkman, B., Lindegaard, C., Andersen, P.H., 2015. An equine pain face. Vet Anaesth Analg 42, 103-114.

Hall, C., Huws, N., White, C., Taylor, E., Owen, H., McGreevy, P., 2013. Assessment of ridden horse behavior. J. Vet. Behav.-Clin. Appl. Res. 8, 62-73.

Hausberger, M., Roche, H., Henry, S., Visser, E.K., 2008. A review of the human-horse relationship. Appl. Anim. Behav. Sci. 109, 1-24.

King, M.R., Haussler, K.K., Kawcak, C.E., McIlwraith, C.W., Reiser II, R.F., 2013. Effect of underwater treadmill exercise on postural sway in horses with experimentally induced carpal joint osteoarthritis. Am J Vet Res 74, 971-982.

Mansmann, R.A., Currie, M.C., Correa, M.T., Sherman, B., vom Orde, K., 2011. Equine Behavior Problems—Around Farriery: Foot Pain in 11 Horses. J. Equine Vet. Sci. 31, 44-48.

Pollard, D., Wylie, C., Verheyen, K., Newton, J., 2017. Assessment of horse owners’ ability to recognise equine laminitis: a cross‐sectional study of 93 veterinary diagnosed cases in Great Britain. Equine Vet J.

Wathan, J., Burrows, A.M., Waller, B.M., McComb, K., 2015. EquiFACS: the equine facial action coding system. PloS one 10, e0131738