Case headshaker – Denver fik chancen og kom tilbage på banen

For vi der aldrig har oplevet en hest der er headshaker, kan det være at forstå, hvordan nogle traumer i hestens nervesystem kan skabe så store problemer for hesten. Derfor har Maja Guldborg sent os denne case på en hest hun i 2018 har arbejdet med. 

I 2015 køber Jette Hanberg hesten Denver, der på det tidspunkt er 15 år. Denver havde under ridning en tendens til at snuble, hvilket resulterer i, at han i sommeren 2015 falder på næsen under ridning. Denver lander med mulen i sandet og hele vægten på hals og hoved. 

Efter det voldsomme styrt tiltager Denvers tendens til at snuble. I foråret 2016 udvikler Denver headshaking. Denvers ejer har svært ved at identificere et klart mønster for, hvornår han headshaker. Symptomerne er varierende men tiltager gradvist i styrke, således at Denver i foråret 2018 stort set ikke kan rides. 

Denvers ejer prøver forskellige muligheder, men til sidst er mulighederne begrænsede og hun begynder at overveje om aflivning er den bedste løsning for Denver. 

Som et sidste forsøg på at hjælpe Denver opfordrer dyrlæge Kiwa  Riis Olesen, at Jette tager kontakt til Maja Guldborg og denne beslutning bliver vendepunktet for Denver. 

“At kontakte Maja er det bedste vi har gjort i hele dette forløb. Majas udredning af Denvers problem, hendes behandlinger, samt instruktion i øvelser jeg selv laver med Denver dagligt, har resulteret i at Denver fra eftersommeren 2018 igen er fuldt funktions dygtig.”

 

Herunder følger Maja Guldbergs beskrivelse af behandlingsforløbet: 

Ved 1. besøg:

 

Gangartsanalyse: hesten bevægede sig regelmæssigt i takt der var ingen halthed. Derimod snublede hesten gentagne gange på forparten og stivede sig ud af volten på højre volte. I alle 3 gangarter var det overordnede, et billede af en hest der bevægede sig ned i underlaget, den var uendelig tungt bevægende og løftede knap nok hovene fra underlaget, hvorved den lavede store huller i ridehus bunden.

Under hele gangartsanalysen ses rysten og slag med hovedet dobbelt så slemt på højre volte. 

Hesten virkede enormt stram i sin overlinje og afviklede generelt sine skridt med nedsat skridtlængde og manglende rummelighed.

 

Funktionel neurologisk undersøgelse: ved tjek af de craniale nerver (12 hoved nerver) sås afvigende pupil størrelse og nedsat PLR(pupil refleks)

Muskulært havde den udviklet kompensations muskulatur i form af overudviklet Triceps muskel (forpartens støttemuskel) udtalt underhals og de store bagparts -muskler (gluteus musklerne) var ekstremt spændte.

Tonus i rygmusklerne (grad af spændthed) var særdeles forskellig i de 2 sider af kroppen. Venstre side var hyperton (overspændt), og det gjorde sig gældende i højre side af brystmuskulaturen (pectoralis- og scaleneus- musklen).

Overalt i overlinjen (nakke, hals og ryg) var alle ledbånd exceptionelt stramme som tegn på, at hesten havde gået med denne biomekaniske dysfunktion i lang tid.

 

Diagnose: hesten havde et tydeligt thoraxic outlet syndrome i højre side med påvirkning af dels plexus brachialis og dels en asymmetrisk spændthed i de lange hyoid muskler således at den medførte trigeminal neuralgi som årsag til headshake symptomerne.

På denne hest var det dog ikke kun forårsaget af en biomekanisk fixering, men neurologisk fungerede hesten ikke ens i højre og venstre side, og dette skyldes en asymmetri i hjernens kommunikation med kroppen.

 

Behandling: Overordnet er det vigtigste i behandlingen at få genskabt så optimal neurologisk funktion som muligt og særligt symmetri så der er balance imellem højre og venstre side. Dette blev gjort ved brug af neurologiske stimuli af hjernen, ud fra hvad den funktionelle neurologiske undersøgelse har gav af fund.

Kiropraktisk løsnedes der op for de biomekaniske fixeringer og i hele forløbet var det vigtigt at genoptræne og styrke både den neurologiske og biomekaniske funktion, således at kroppen kom ud af sit kompensationsmønster. Det var således en proces der indledtes med behandling og hjemmetræning over en periode.

Denver responderede ret hurtigt og nu har ejer en hest som hun kan ride uden at den snubler og shaker på hovedet.

For lange tøjler kan han shake en sjælden gang imellem, men når de arbejder er han symptomfri.

Så til trods for en hård periode med genoptræning, har ejer nu sin gode ridehest og vældig meget fornøjelse i deres daglige arbejde uden at hun skulle starte forfra med en ny urutineret hest.

KATEGORI: