Medicinering af heste til stævner

Sagen om medicinering af Andreas Helgstrands hest Jovian under DM giver anledning til mange spekulationer. Følger man sagen og diskussionen på sociale medier, er det tydeligt, at mange ikke er bekendt med hvilke regler der gælder, når man starter stævner under Dansk Ride Forbund.
Derfor har jeg lokket Mette Uldahl til at svare på spørgsmål om, hvilke regler der gælder, hvis man står på en stævneplads, og har brug for at behandle en hest.  

 

Af Helle Kristensen i samarbejde med Mette Uldahl 

 

Det fremgår af DRFs fællesbestemmelser at; Heste må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer. Så må man egentligt behandle en syg hest på en stævneplads? 

 

Ja, man må, og skal, altid behandle en syg hest, også på en stævneplads, men hvis den skal gå konkurrencer bagefter skal der laves en fit to compete”-vurdering, og der skal også laves en vurdering af om de typer medicin, som dyrlægen har givet hesten er forenelig med at starte i konkurrence af hensyn til hesten velfærd, men også “fair play” i forhold til øvrige konkurrenter, hvis der eksempelvis er tale om medicin som kan forbedre hestens præstation eller ændre dens smerteopfattelse. 

 

Kan den behandlende dyrlæge lave en vurdering af om hesten kan gå konkurrence? 

 

Regelsættet for FEI og DRF er sat op på en måde, så der altid skal være en dyrlæge, som er uafhængig af hesten og rytteren, som laver vurderingen af om hesten er klar til konkurrence efter behandlingskrævende sygdom. Det betyder, i praksis at på en FEI stævneplads er der tilknyttet official veterinarians” (OV), altså dyrlæger, som ikke behandler heste, men som kun er der for at vurdere hvilke behandlinger der kan tillades i forhold til reglerne for konkurrence. Der ud over er der behandlende dyrlæger, Permitted treating vets”, som vi til danske stævner nogle gange kalder stævnedyrlæger. De behandlende dyrlæger skal indhente tilladelse hos dyrlægerne, som er der for at vurdere behandling i forhold til FEIs regelsæt (OV), inden de behandler en hest. Hvis en sådan tilladelse ikke er indhentet, så vil hesten blive diskvalificeret. 

Det gælder i øvrigt for al medicin som skal gives ved injektion eller infusion, også selv om det ikke er på FEIs dopingliste. 

 

Hvad er proceduren hvis en hest skal have akut behandling? 

 

Hvis en hest pludselig er akut syg på en måde, så den skal behandles med det samme for ikke at blive forværret, så kan den behandlende dyrlæge altid vælge at opstarte behandling inden tilladelse, og så søge om tilladelse efter, men det vil være en sjælden situation, da en så syg hest som regel slet ikke er fit to compete efterfølgende. 

 

Hvad gør man så ved danske DRF stævner? Her er der jo bare en stævnedyrlæge man kan kontakte? 

 

DRF kører i princippet præcis samme model som FEI, nemlig at der altid skal være en dyrlæge uden tilknytning til hest, rytter og behandling, som laver en bedømmelse af om hesten kan gå konkurrence efterfølgende. 

Da det er meget sjældent til danske stævner, at heste skal behandles akut, og derefter gå konkurrence, så er der ikke en uddannet vurderingsdyrlæge tilstede på stævnepladsen, men DRFs veterinærkonsulent bliver istedet kontaktet af stævnets officials, hvis der er behov for vurderinger. 

 

Kan det ikke være usikkert, at man skal i kontakt med en dyrlæge, som ikke er på stævnepladsen for at få en vurdering? 

 

Altså, nu er det et meget sjældent scenarie, at en hest bliver behandlet på en stævneplads for sygdom og efterfølgende går konkurrence. I de 12 år, hvor jeg har stået med opgaven, har der været tale om under en håndfuld tilfælde i alt, hvor det har været nødvendigt at lave en sådan vurdering. Jeg kan kun erindre én som efterfølgende kunne starte konkurrence i henhold til reglerne. 

 

Hvordan får man fat i DRFs veterinærkonsulent? 

 

Hvis man har et problem på en stævneplads, så skal man altid tage fat i stævnets officials, som er der for det samme. Hvis det handler om hestevelfærd, så vil officials kontakte mig eller DRFs administration, afhængig af problemet, og om de selv umiddelbart kan løse det. Hvis det handler om medicinering af heste, så skal veterinærkonsulenten lave vurderingen, så her vil jeg blive kontaktet. 

Faktisk er det mere hyppigt med vurderinger af medicinering af heste, der skal gå stævner forud for stævnet, altså hvor en hest får medicin, og rytteren vil gerne vide, om den så må gå stævne. Her skal man henvende sig til DRFs administration, og nogle gange ringer eller skriver dyrlæger også direkte til mig, men man kan altid gå via DRF. 

 

Hvad hvis man ikke kan få fat i veterinærkonsulenten? 

 

Den situation har jeg ikke oplevet endnu, men det er selvfølgelig vigtigt, at man går via stævnets tilknyttede officials, som ved hvordan, de får kontakt til mig. Hvis jeg engang imellem er udenfor telefonisk kontakt, så er der tilknyttet en vikar. 

-Og så skal man måske også huske, at hvis en hest bliver syg på en stævneplads og rytteren efterfølgende ønsker, at den skal gå konkurrence, så vil der ofte være god tid til at få lavet en bedømmelse før eller efter en given behandling, for den vigtigste del af bedømmelsen handler om, at hesten skal være fit to compete, derfor har man som regel også god tid til at få kommunikeret og få en afklaring på plads, mens man ser hestens tilstand an. 

 

Er DRFs regler for hvordan man må medicinere en hest på en stævneplads anderledes end FEI reglerne? 

 

DRF følger FEIs regler, men har nogle enkelte stramninger, eksempelvis må man aldrig give heste indsprøjtninger eller andre typer behandling, hvor hesten ikke selv frivilligt indtager væske eller medicin, det kan eksempelvis være gennem en næse-svælg sonde.  

Hvis nogle af de behandlingsmetoder skal bruges på en hest, så skal der laves en vurdering af sygdom/medicin/fit to compete status af DRFs veterinærkonsulent før hesten kan gå konkurrence. 

FEI tillader for eksempel injektioner med nogle typer medicin hos raske heste, hvor den behandlende dyrlæge stadig skal sørge for at have en tilladelse forud, men hvor tilladelsen gives per automatik. 

Rytteren skal i øvrigt altid huske, at i henhold til reglerne, så er det deres ansvar at en vurdering og tilladelse er på plads. 

 

Hvorfor har DRF strammere regler end FEI? 

 

Det er der flere årsager til; både dansk national lovgivning og EU lovgivning sætter begrænsninger i forhold til FEIs regler. Man skal huske at FEI er jo en global organisation, som sætter regler op for brug af heste i et globalt perspektiv, og derfor svarer det ikke nødvendigvis overens med dansk/nordisk/europæisk lovgivning og normer på alle punkter. 

 

I den danske Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, står der i §29 at enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne eller deltage i konkurrence ikke er tilladt. Det betyder, at danske heste ikke kan modtage medicinering, heller ikke de typer medicin, som i FEI regi bliver betragtet som at ”booste” eller ”vedligeholde” en hest under stævnet. Hesten skal gå stævne som den er uden indsprøjtninger, sondebehandling eller andet. 

 

Princippet falder fint i tråd med DRFs ønske om at have stævnepladser, hvor der ikke findes behandlinger sted på stævneheste, der går konkurrence. Princippet er, at hestene er sunde og raske og klar til det niveau af konkurrence, som man starter hesten i. 

 

Så er der den sjældne situation, hvor en hest bliver syg på en stævneplads. Her er der som sagt mulighed for at få lavet en vurdering af, om hesten efterfølgende er fit to compete, og om den medicin, som den behandlende dyrlæge vælger at give hesten, er forenelig med reglerne for dispensation,
-men det er virkelig sjældent at det sker, og det er statistisk meget meget få heste, som efterfølgende får lov til at gå stævne. 

 

Må man eksempelvis give en hest homøopatiske midler til et FEI stævne, men ikke til et DRF stævne? 

 

Til et FEI stævne tillader man nogle typer behandling af raske heste som ”vedligehold” eller for at ”booste”. Det er f.eks. nogle typer homøopatiske lægemidler. Man skal dog stadig lave en ansøgning, som skal vurderes inden behandlingen foretages, men godkendelse af den type medicinering til raske heste bliver næsten altid givet. 

Vigtigt: Danske heste til et FEI stævne må ikke behandles for vedligehold eller boostning, da DRF jo har særlige regler, som begrænser. 

 

Hvis en hest er syg til et FEI stævne, så er det en helt anden type ansøgning man skal lave, og hesten bliver vurderet meget mere grundigt. Her skal man bruge godkendte lægemidler til behandling af den sygdomstilstand hesten har, så her kan man ikke bruge eksempelvis homeopatiske lægemidler. 

 

Indenfor EU, og dermed også Danmark, er homeopatiske lægemidler godkendt som en særlig lægemiddelkategori, forskellig fra andre receptpligtige lægemidler. Homeopatiske lægemidler hører bl.a. under national lovgivning. Dvs. der kan være forskelle i EU lande for hvordan man må bruge homeopati til dyr. EU’s lægemiddelstyrelse har dog lavet en guide, som de fleste lande henholder sig til. I guiden står der at homeopatiske lægemidler kun må bruges til raske dyr. Ved behandling af syge dyr skal der bruges andre receptpligtige lægemidler godkendt til formålet. 

 

Hvis en dansk hest på en stævneplads er rask, så er det, som tidligere beskrevet, ikke tilladt at behandle den med nogen lægemidler. Derfor kan homeopatiske lægemidler generelt slet ikke bruges til syge danske heste på en stævneplads, hvis man efterfølgende ønsker at få en vurdering af, om den kan gå stævne. 

 

KATEGORI: