Kustosfonden

Kustosfonden donerer 75.000 til forebyggelse af uanvendelighed

Kustosfonden bevilger 75.000 til Uanvendelig.dk

Rigtigt mange ryttere oplever før eller siden at hesten pådrager sig en alvorlig skade, og mangel på viden omkring skadesforløbet, genoptræning samt forebyggelse af skader, kan i værste fald betyde, at flere heste end nødvendigt, aflives som følge af skaderne.

Med projektet Uanvendelig.dk er planen at skabe et forum hvor ryttere og hesteejere kan tilegne sig viden og inspiration.
Formand for bestyrelsen, dyrlæge og dressurdommer, Hans-Christian Matthiessen beskriver projektets formål således:
“I bund og grund handler hele projektet om, at vi giver rytterne et bedre udgangspunkt, når de står med en skadet hest. At vi får skabt fokus på hele problemstillingen omkring skadede heste, og giver rytterne kompetent vejledning. Ikke blot når skaden er sket, men også omkring forebyggelse af skader.

Foruden Hans-Christian Matthiessen består bestyrelsen på nuværende tidspunkt af berider Bjarne Nielsen, dyrlæge og forsker Lise-Charlotte Berg samt initiativtager til projektet Helle Kristensen.

Hvad skal pengene bruges til?

“Uanvendelighed er et emne med så mange vinkler. I første omgang har vi valgt at fokusere på at få opbygget en vidensdatabase hvor ryttere og hesteejere kan hente kompetent viden omkring forebyggelse, skader og genoptræning. En vidensdatabase hvor vi sikrer, at den viden der formidles lever op til et højt fagligt niveau.”
– Hidtil har det været svært at finde dansksproget faglig viden omkring skader. Der er masser af viden tilgængelig, men det ligger spredt ud på diverse websider. Vores mål er at samle den viden ét sted.
De midler, der indtil nu er indsamlet til projektet, vil gå til at opbygge en vidensbank, der kan hjælpe rytterne til en bedre forståelse for de skader hestene pådrager sig, samt forebyggelse af skader via korrekt management og træning af hesten.”

Projektet Uanvendelig.dk er et samarbejde mellem Hestens Værn og multimedievirksomheden Clausardal.com
For projektet er nedsat en bestyrelse der sammen tager stilling til hvorledes de indsamlede midler til projektet bruges.
I starten af året bevilgede dyrevelfærdspuljen 50.000 kr til projektet, sammen med midlerne fra Kustos Fonden betyder det at man indtil nu har rejst 125.000 kr. Disse midler er øremærket til at få opbygget vidensbanken på websiden.