Rygproblemer og forfangenhed

Resultat af rytterundersøgelsen 2017

Udarbejdet af Uanvendelig.dk

Tilbage i 2017 gennemførte vi med hjælp fra Dansk Rideforbund, en større undersøgelse der havde til formål at klarlægge hvilke skader, der var hyppigst forekomne hos de danske heste, så vi kunne øremærke vores midler således, at flest mulige ryttere fik glæde af de midler der indtil videre er blevet stillet til rådighed for projektet uanvendelig.dk.

I denne artikel vil vi prøve at opsummere de mest relevante informationer, vi fik fra de indsendte svar.

 

Hvem har deltaget

Knap 800 ryttere deltog i undersøgelsen.
Primært kvinder over 21 år. Kun 1,6 % af de adspurgte hesteejere/ryttere var mænd.

 

Det skal understreges at denne undersøgelse er udført på baggrund af ca. 800 besvarelser fra ryttere med skadede heste. De angivne svar er repræsentative qua antallet af besvarelser, men såfremt man skal have et nøjagtigt billede af skaders fordeling på de danske rideheste, kræver det at alle ryttere deltager, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for projektet at udføre den type undersøgelse.

 

Dressurhestene stærkest repræsenteret

Ud af de knap 800 besvarelser vi har modtaget, er en stor andel, af de svar vi har modtaget, relateret til heste der bliver brugt til dressur.
Vi har herunder listet, de 5 discipliner der er stærkest repræsenteret i vores undersøgelse.
Ud af de ca. 800 besvarelser vi har modtaget bliver 58,2 % af hestene brugt i dressursporten.
Resultatet afspejler ikke nødvendigvis at dressurheste kommer mere til skade end andre heste, men kan blot være et udtryk for at et overtal af dressurryttere har bidraget med svar til undersøgelsen.

 

 

Seneskader er den mest hyppigt forekomne skade

De fleste hesteejere oplever før eller siden at stå med en hest der har en skade. Der er dog mange forskellige typer af skader og lidelser, som heste kan pådrage sig. Derfor har det været vigtigt at få en indikation af hvilke skader der hyppigst forekommer hos rytterne.
Vores undersøgelse viser at særligt seneskader er en hyppig lidelse hos de danske heste og hele 33,91 % af de adspurgte ryttere har oplevet, at deres hest har pådraget sig en seneskade.

Herunder følger en oversigt over de 5 mest hyppigt forekomne skader/sygdomme hos de adspurgte ryttere.
Bemærk her at rytteren har haft mulighed for at vælge flere problemstillinger for hver enkelt hest.

 

 

Udfordringer forbundet med at have en skadet hest

Som belyst er ca. 1/3 af de skadesforløb vi har fået kendskab til relateret til seneskader.
Og netop i relation til seneskader oplever mange ryttere at boksro bliver anbefalet af dyrlægen.
Boksro er for mange ryttere forbundet med udfordringer hvilket også kommer til udtryk via de indberrettede svar.
49,1 % af de adspurgte ryttere har i forbindelse med en skade oplevet at der blev ordineret boksro, og  66 % af disse ryttere har svaret at de oplevede problemer som følge af boksroen.
Primært er problemerne relateret til adfærdsændringer hos hesten, der har gjort det svært for rytteren at håndtere hesten, samt et overskud af energi der har udmundet i at hestene har stejlet i boksen, vandret i boksen eller sparket i boksen.

 

 

 

Hvor søger rytterne viden omkring skader

Netop i relation til korrekt behandling af skader er det enormt vigtigt at hesten får den rette behandling.
Derfor er det relevant at vide hvordan hesteejerne tilegner sig information omkring skader.Vores undersøgelse viste klart at Google blev flittigt brugt, når vi som hesteejere skal finde information omkring vores heste.
Hele 83,7 % af rytterne svarer, at de tilegner sig information omkring skaden via nettet, mens 81,2% af de adspurgte ryttere svarer, at de tilegner sig information via samtale med deres dyrlæge.

Herunder følger en oversigt over de 5 mest hyppige måder vi ryttere tilegner os informationer omkring skadede heste.
Det er i den forbindelse værd at bemærke at også facebookgrupper og andre sociale medier hører ind under “Internettet”.

 

 

Hvor mange heste kommer sig 100 % over en skade

Mange ryttere vil gerne vide hvad en skade betyder for hestens fremtidige evne til at præstere.
I vores undersøgelse har vi derfor undersøgt i hvor høj grad hesten var i stand til at arbejde på samme niveau som før skaden.
Kun 44,8 % svarer at hesten kom tilbage på samme niveau som den var før sin skade. Det betyder altså, at for mere end halvdelen af de danske rideheste ender en skade i en nedsat evne til at præstere eller alternativt pension, et liv som følhoppe, selskabshest eller aflivning.

 


Opsummering på undersøgelse

En helt klar konklussion på vores undersøgelse er, at der er et behov for at skabe en side hvor rytterne kan finde viden omkring diverse sygdomme og skader der er baseret på faglig korrekt viden.

Endvidere er der en vigtig opgave i at give rytterne inspiration til håndtering af den skadede hest. Særligt heste i boksro er en kæmpe udfordring for mange ryttere at håndtere, og I værste fald kan en hest der ikke fungerer i boksro yde skade på sig selv eller andre. Derfor er det enormt vigtigt at vi får givet rytterne bedre redskaber til at håndtere et forløb med boksro.

Den høje forekomst af seneskader kan indikere, at flere heste bliver udsat for uhensigtsmæssig slid, og netop derfor vil der også fremadrettet blive udarbejdet artikler hvor fokus ikke nødvendigvis er på skader, men istedet fokuserer på forebyggelse af skader via korrekt ridning og management.

 

Den samlede rytterundersøgelse i dens fulde længde, vil blive tilgængelig her på siden i starten af november.