Halm og frøgræs kan ikke erstatte hø og wrap

Godt grovfoder er essentielt for at heste kan fungere optimalt.
Læs i denne artikel af fodringsekspert Nanna Lutherson hvilke sundhedsmæssige udfordringer halm og frøgræs kan give din hest, hvis det tildeles i for store mængder, og få inspiration til hvilke typer af foder der er egnet som alternativer til hø og wrap.

Af Nanna Lutherson

Sommerens tørke har skabt nogle alvorlige problemer for produktionen af grovfoder til heste. Mængden af produceret hø og wrap er meget lavere end normalt. Hos mange er årets høst af wrap kun en tredjedel af det normale. Dertil kommer at priserne pludselig er steget markant. Mange er derfor begyndt at overveje udfodring med halm eller frøgræs, som supplement til det normale grovfoder. Hvis ikke vi tænker os om, kommer det til at øge risikoen for sygdomme hos vores heste.
Risikoen for stortarmsforstoppelser og andre former for kolik kan blive meget større. Og vi vil med stor sandsynlighed opleve flere heste med astma og kronisk hoste sidst på vinteren, da brugen af hø og frøgræs bliver markant højere denne vinter. Men vi kan også gøre en del, for at formindske denne risiko og holde vores heste sunde og velfungerende.
Heste har brug for en minimums mængde grovfoder af en god og fordøjelig kvalitet (hø og wrap – og ikke halm eller frøgræs) for at holde tarmsystemet sundt og vefungerende. Stortarmsbakterierne fungerer slet ikke optimalt hvis fiberbehovet ikke dækkes og så stiger risikoen for forstoppelser, gæringskolik, diarré eller dehydrering. Risikoen for mavesår stiger også hvis ikke hesten får dækket sit behov for fordøjeligt grovfoder.

Hesten har brug for minimum 1,5 kg hø eller wrap i tørstof pr 100 kg hest. Med andre ord, en hest på 500 kg har minimum brug for 9-12 kg wrap i døgnet (baseret på 80-65% tørstof – jo lavere tørstofindhold, jo højere behov i kg). Mens at gennemsnitligt minimums behov for hø er omkring 9-10 kg i døgnet for en 500 kg hest, da tørstofindholdet er lidt højere end i wrap. Ofte vælger hesteejeren at give hesten wrap eller hø i langt større mængder, og så spare på kraftfoderet. Dette er en bedre og sundere løsning for hestene. Men denne vinter kan vi været tvunget til at tænke i alternative baner. Halm og frøgræs bidrager ikke med megen næring, men giver tyggefunktion, fylde og mæthedsfornemmelse og beskæftigelse.

Halm kan godt bruges som supplement til grovfoderrationen. Men der er et par kriterier der skal være opfyldt. Først og fremmest skal den hygiejniske kvalitet være i orden, så hesten ikke udsættes for støv/skimmel. Desuden skal halm doseres i begrænsede mængder og hesten skal vænnes gradvist til det. Mange heste er meget glade for halmen og ender med en stortarmsforstoppelse hvis de æder for meget. Halm skal udfodres i begrænsede mængder, især til de heste som altid er sultne. En mængde på 3-4 kg til en hest på 500 kg, vil for de fleste være uden nævneværdig risiko. Det er derfor ikke nogen god idé at køre en stor balle halm eller frøgræs ud på folden, som hestene frit kan spise af.

Frøgræs kan også bruges som supplement, men øger risikoen for luftvejsproblemer. Indholdet af svampesporer og skimmel er ofte højere end i halm. Denne tørre sommer kan dog have en positiv indflydelse på den hygiejniske kvalitet. Frøgræs bør udfodres i en begrænset mængde, hvor 3-5 kg pr 500 kg hest pr dag oftest vil være passende.

Hvis hø eller frøgræs begynder at støve i løbet af vinteren skal der tages forholdsregler, så hesten ikke begynder at hoste. Man kan vælge at vande, ved at komme grovfoderet i hønet, dyppe det i en balje med koldt vand, lade det suge vandet til sig i nogle minutter og derefter hænge det op til afdrypning inden det udfodres til hesten. En langt bedre løsning er at damp- og varmebehandle grovfoderet i en Haygain®, hvor svampe og bakterier samt støvpartikler bliver reduceret til et absolut minimum.

Der findes flere alternativer til hø eller wrap. Alle former for fordøjeligt fiberfoder til heste er med til at skabe et sundt tarmmiljø. Fiberkilder som snittet lucerne, ovntørret og snittet græs, opblødte roepiller, opblødte grønpiller, Speedi-Beet®eller Fibre-Beet® er alt sammen foder baseret på fordøjelige fibre og kan med fordel supplere grovfoderet. Man skal være opmærksom på at energiindholdet i disse produkter er væsentlig højere end i hø eller wrap og kan derfor ikke bruges i store mængder. Men de vil være et langt bedre alternativ end øgede mængder kraftfoder med et højt kornindhold.