hestevelfærd

Hestevelfærd i elevskolen er et fælles ansvar

Det er i dagens Danmark ikke en overdrivelse, når vi skriver, at en stor del af de børn der starter til ridning, er vokset op uden en relation til heste.

Rideskolerne danner derfor rammen for børnenes første erfaringer med heste, og skaber fundamentet for den måde, fremtidens ryttere tilegner sig læring omkring hestene. Og netop derfor er det enormt vigtigt, at rideskolerne er deres ansvar bevidst.

Ikke blot når det kommer til undervisning, men også i relation til at foregå med det gode eksempel på et godt hestehold.

 

Tekst Helle Kristensen //Foto: Claus Ardal.com

 

På Stevnstrup Rideklub i Randers har man ændret tilgangen til ridning, således at eleverne ikke blot bliver uddannet i ridning, men også i management af hesten.

En ændring der ikke alene stiller krav til den viden underviserne formidler, men også stiller krav til måden hestene bliver håndteret i dagligdagen. I klubben har man valgt at indrette elevstalden derefter, og det betyder at elevrytternes behov bliver tilgodeset i langt højere grad end tidligere.

Den nye indretning af stalden betyder bl.a., at elevhestene strigles og klargøres i deres bokse, hvor der er lavet opbindingspladser og monteret sadelholdere på boksdørene. Denne ændring betyder, at eleverne har ro til at fokusere på hesten og opgaven, uden at blive afbrudt. En lille ændring der i praksis gør en kæmpe forskel for elevernes oplevelse når de klargør elevhestene.

 

Selvom det udelukkende er klubben, der drager fordel af den nye indretning i stalden, så er det faktisk ikke klubben der har finansieret de nye tiltag.

Stevnstrup Rideklub lejer sig ind hos Stine Frost Jensen og Michael Bech Jensen, som ejer gården og de faciliteter der danner rammerne for Stevnstrup Rideklub.

 

“Først og fremmest bør det jo nævnes, at vi i forvejen stod over for at skulle renovere elevstaldene her på stedet. I den forbindelse var det naturligt for os at tage underviserne og klubben med på råd, således at vi fik en stald der var funktionel til det formål den skulle bruges til. At formidle læring. Primært er det småting der er tilføjet, men det gør en kæmpe forskel for staldens funktion.”

Ordene kommer fra Michael Bech Jensen, der understreger, at han og Stine som ejere sammen med klubben har et fælles ønske om at skabe en god elevskole, der er tilpasset elevernes behov. Dette er den primære årsag til at man i Stevnstrup, har valgt at tænke ud af boksen, da man skulle indrette den nye stald til elevhestene.

 

 

En sund klub kræver en sund dialog

Det er både Stine og Michaels opfattelse, at selvom det er klubben der drager fordel af ændringerne, så er det stadig i deres interesse som ejere af faciliteterne, at klubben fremstår som et godt eksempel på god hestevelfærd.

 

Stine og Michael har sammen 2 børn. Isabell på 11 år og lillebror Noam.
Isabell er én af danmarks bedste springryttere på kat. III pony og som en naturlig følge af dette, har begge forældre deres daglige gang i stalden. Netop det faktum at de som ejere selv ofte færdes i stalden, har været medvirkende til, at de har ønsket at sikre, at elevskolen har fået de rigtige faciliteter til, at uddanne ryttere der ikke bare ønsker at ride, men også ønsker at lære om korrekt management af hesten.

Det er vigtigt at eleverne i elevskolen har ro til at fokusere på strigling og opsadling. Derfor fungerer elevhestenes bokse også som opsadlingsplads.

“For både Michael og jeg er det vigtigt at vide, at eleverne får den rigtige forståelse for heste, og den rigtige indgang til at arbejde med hestene. Netop derfor ville vi også rigtigt gerne medvirke til at klubben kunne få indført disse ændringer i stalden. Det er vigtigt for os at vide at alle heste her på stedet har det godt, og at de står under ordnede forhold,” forklarer Stine Frost Jensen.

Parret understreger derfor også at en god dialog mellem den daglige leder Sille Hastrup, klubbens bestyrelse og dem selv, er den primære årsag til, at man i Stevnstrup har kunne nå i mål med forbedringerne.

”Det er virkeligt vigtigt at forstå, at hvis man vil drive en god rideskole, så kræver det en god og konstruktiv dialog mellem den daglige leder, klubben og ejerne af stedet. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det har været for os, at klubbens bestyrelse har valgt at satse på en strategi, der rent faktisk understøtter de værdier vi selv ser som værende essentielle for en god rideskole. Vores vigtigste redskab til en sund rideklub, er et fælles værdigrundlag. Et værdigrundlag der både understøtter klubbens ønsker, men også de værdier vi som ejere ønsker at fremhæve. Når det så er sagt, så er det også vigtigt at huske, at en dedikeret leder for klubben er alfa og omega. En klubs bestyrelse er rigtig vigtig for den overordnede strategi, men uden en dygtig daglig leder med erfaring og indsigt, bliver strategien svær at implementere i praksis.

Vi og klubben har fået en fantastisk gave i form af Sille som daglig leder, fordi Sille virkelig brænder for at forbedre elevernes forståelse for hesten og i praksis kan sikre, at de ønsker og værdier vi og klubben har sammen kan blive opfyldt. Sille har i tillæg en fantastisk gennemslagskraft og en indgående faglig viden der sikrer, at vi som ejere sammen med klubbens medlemmer og bestyrelsen er 100% trygge, ved de beslutninger hun tager i dagligdagen og den viden hun formidler.

I 2018 ansatte man berider Sille Hastrup til at varetage den daglige drift af Stevnstrup Rideklub.

Dårlig hestevelfærd er ikke god forretning

For Michael og Stine er fordommen om ,at elevheste har et dårligt liv vigtig at få italesat.

”Det hedder sig ofte at rideskoleheste har et kummerligt liv, og den skrøne vil vi gerne være med til at aflive. Jeg har set mange privatheste gennem tiden, der ikke bliver passet nær så godt som vores elevheste. Man skal huske, når man taler om elevheste, at heste der ikke trives, har ondt, eller ikke kan fungere i rollen som elevhest, sjældent er en god forretning for en rideklub.

Derimod er de elevheste, der kommer på fold hver dag, får masser af opmærksomhed fra de elever der kommer her i stalden, ofte glade og samarbejdsvillige heste.

Hestene her på stedet er hver dag omgivet af personer med indgående kendskab til hestehold, så alle ændringer i deres adfærd, eller tegn på sygdom bliver opdaget med det samme og bliver taget alvorligt.

 

Dårlig hestevelfærd er ikke god forretning, derfor er det også nødvendigt at man i rideklubberne formår at tilgodese den enkeltes hest behov.

Michael uddyber at det er vigtigt for hestevelfærden i ridesporten, at rideklubberne tager deres ansvar som læringsinstitution alvorligt.

”En del af de elever vi har her på stedet kommer fra byen, og der er ikke vant til at have med dyr at gøre. Derfor er det også vigtigt at klubben formår at tilpasse sig dette og sikre fagligheden i omgangen med hestene. Det gælder både for elevrytterne men også for privatrytterne. Mange af de børn og unge der har hest idag, har sjældent den nødvendige viden omkring hesten og dens behov. Derfor er det vigtigt, at man har kvalificeret personale i klubben, der medvirker til at foregå med et godt eksempel.

 

Jeg mener i det hele taget, at det for alle stalde og ikke blot rideklubberne er vigtigt, at vi tilgår hesteholdet med en faglig vinkel, og forstår at imødekomme de behov der måtte opstå hen ad vejen.

Hvis en dyrlæge eksempelvis ordinerer boksro til en hest der står med en skade, så er det nødvendigt at man som stald formår at imødekomme dette, også selvom det måske kræver at man må ændre lidt på de daglige rutiner.”

Hestens behov bør altid vægtes højest

Med dette italesætter Michael dermed også en udfordring mange ryttere støder på, når deres hest får en skade eller bliver syg: At hestens ændrede behov ikke kan imødekommes af opstaldningsstedet.

 

Det gælder for rideklubber såvel som private stalde; Når man vælger at arbejde med heste, er der sjældent noget der er sort eller hvidt.

“Hermed ikke sagt at vi skal imødekomme alle de ønsker hesteejerne kunne have til måden stalden drives på. Tværtimod, så mener jeg faktisk, at det er her det bliver vigtigt med erfaring og faglighed i driften, så man kan sikre en funktionel stald, hvor heste får lov at være heste og hvor det tydeliggøres, at hesten er et dyr med andre behov end vores egne.

En funktionel stald er ikke nødvendigvis en stald med store flotte bokse, og et pænt rent hegn rundt om ridebanen. En funktionel stald er for mig, en stald hvor hestenes behov bliver tilgodeset, og hvor de får de bedste forudsætninger for at fungere optimalt. Også i sygdomsperioder hvor deres behov kan ændre sig.

Og det samme gør sig gældende i elevskolen. Derfor bør vi i klubberne foregå med det gode eksempel. Vi er nødt til at tilpasse vores faciliteter til de behov elevskolen har, således at vi kan sikre, at rytterne ikke alene bliver uddannet i ridning, men også i hvad der er godt hestehold. Elevskolen danner trods alt fundamentet for den viden, rytterne tager med sig i deres fremtidige omgang med hestene.”

 

Stine afslutter:

”Jeg tror på, at den stil der er lagt For Stevnstrup Rideklub, af klubbens bestyrelse sammen med Sille, er den helt rigtige vej at gå, hvis vi skal sikre dygtige ryttere, der har forståelse for deres heste. Vi skal huske at vi lærer af vores erfaringer, og netop derfor er det også så vigtigt, at vi allerede i elevskolen er bevidste om hvad eleverne lærer og tager med sig herfra.”