Kimi Nielsen om trænerlicens; vi bør sikre god hestevelfærd via korrekt undervisning

Trænerlicensen: Hvis hestevelfærd I ridesporten skal sikres fremadrettet, bliver det nødvendigt at skabe et setup, hvor man sikrer rytternes forståelse for korrekt træning af hesten.

 

Tekst: Helle Kristensen og Kimi Gerd Nielsen

 

Tilbage i august besluttede Dansk Rideforbund at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge og evaluere, hvorvidt en trænerlicens skal indføres i dansk ridesport.

Forslaget fra Dansk Ride- og Instruktør Forening ( DRIF ), handler kort fortalt om, at ryttere der fremover ønsker at starte stævne, skal modtage undervisning hos en certificeret underviser. Altså en underviser med trænerlicens.

Ønsket med trænerlicensen er at sikre, at der skabes en rød tråd i måden undervisningen bliver tilrettelagt på og herved sikre at træning af rideheste, også fremadrettet, sker på et fagligt, sundt og holdbart grundlag.

Kimi Nielsen, der gennem de sidste 18 måneder har arbejdet sammen med DRIF omkring trænerlicensen, forklarer, at forslaget om trænerlicens dybest set bunder i den udvikling man gennem de sidste 10 år har oplevet i ridesporten. En udvikling der betyder, at mange ryttere i dag ikke har den nødvendige forståelse for, hvordan hesten trænes korrekt.

 

Kimi Nielsen har i næsten 18 måneder arbejdet sammen med DRIF omkring trænerlicensen. Hun har tidligere været ansat som elite og talentchef for dressur hos DRF og er pr 1. januar 2020 ansat som elitechef for spring, dressur og military. 

 

 

-I stigende grad oplever vi i vores sport, at flere og flere ryttere mister den vigtige kobling mellem, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Samtidig ser vi flere og flere autodidakte undervisere. Vi ser en stigende tendens til at rytterne mister forståelsen for, hvordan en hest uddannes korrekt, og istedet udelukkende fokuserer på stævnerne og ønsket om at arbejde sig op gennem klasserne.

Vi ser flere og flere ryttere, særligt i springsporten, der uden tanke for hesten og deres egen sikkerhed, tilsidesætter ansvarlig ridning i ønsket om at ride stærkt. Det er resultaterne og stævnerne der tæller, og den udvikling er vi simpelthen nødt til at gøre op med, siger Kimi Nielsen.

 

Modelfoto: Clausardal.com

 

Trænerne skal fungere som bindeled til den faglige viden

Kimi Nielsen har tidligere været Elitechef for dressuren og holdleder for det danske senior dressurlandshold. I en periode har hun brugt en stor del af sin tid på at arbejde som sportscoach, men pr. 1. januar 2020 tiltræder hun som ny elitechef hos DRF for spring dressur og military.

I hendes arbejde som coach har hun oplevet de udfordringer, det medfører, når det bliver op til rytterne selv at vurdere, om ekvipagen er klar til start.

-Jeg har gennem tiden mødt flere ryttere, der forklarer, at hesten ikke fungerer i den daglige træning, og ikke har fungeret i flere måneder, men alligevel vælger de, at tage hesten med til stævne, fordi vigtigheden af stævnerne er blevet altoverskyggende for dem.

Vi bliver nødt til at sikre et setup i vores sport, hvor trænerne får mulighed for at lede disse ryttere i den rigtige retning, men det kræver, at vi tør tænke anderledes og stille større krav. Ikke blot til vores ryttere, men også til vores trænere. For mig er det simpelt: Vi kan ikke klandre rytterne for manglende viden og forståelse, hvis vi ikke har skabt et setup, der sikrer, at rytterne får de rette forudsætninger for korrekt viden og træning. Vi skal sikre, at de har forståelsen for, at ridning er et samarbejde med hesten, siger Kimi og forklarer, at tanken bag trænerlicensen er at skabe et setup, hvor man sikrer rytternes kendskab og forståelse for hesten som atlet.

 

 

-Trænerlicensen handler om at sikre hestens velfærd og en faglig korrekt uddannelse af rytterne. Men det handler i høj grad også om at sikre, at vi igen får et setup i vores sport, hvor vi ved at rytterne har tilstrækkelig kendskab til hesten.

Vi ser en tendens hvor de faglige kompetencer langsomt bliver udvandet, og det bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med. Vi bliver nødt til at formalisere det ansvar der følger med, når du anskaffer dig en hest.

-I det øjeblik vi stiller krav, til de undervisere der træner rytterne i dagligdagen, så tror jeg også, at vi vil opleve, at rytternes kunnen og formåen vil blive højnet. Vi skal sikre, at underviserne igen bliver det meget vigtige bindeled mellem eleven og den faglige viden. Det mener jeg, vi mangler i sporten i dag, siger Kimi Nielsen.

Hun uddyber at licensen ikke er et forsøg på at favorisere de uddannede trænere, men tværtimod også sikre, at autodidakte undervisere får bedre forudsætninger for at udvikle og dygtiggøre sig.

-For de mange autodidakte undervisere ser vi det også som noget meget positivt, at de med et licenssystem får en god mulighed for at komme ind i et fagligt fællesskab, og kan udvikle deres kompetencer via modulkurser og få papir på, at de er undervisere under DRF/DRIF. Det tror jeg, vil kunne give dem en bedre ballast når de underviser.

Læs også: Karin Nissen – Vi skal turde stille krav til vores undervisere

 

Vi skal sikre hestevelfærden i ridesporten

Nogle vil mene, at det ikke burde være nødvendigt med denne form for tiltag.

For Kimi Nielsen, der selv har redet det meste af hendes liv, og brugt et par år i England, hvor god horsemanship og streng disciplin er en selvfølge, er det derimod uforståeligt, at vi i Danmark er så bange for at stille krav til rytterne, såvel som de mennesker rytterne modtager undervisning fra.

-Set med mine briller, så var det en kæmpe fejl, at man valgte at fjerne det krav der tidligere var til, at man skulle have taget ridemærker eller ryttermærker, hvis man ønskede at konkurrere på C-niveau. Ridemærkerne gav dig ikke svar på alt, men de gav dog en grundlæggende viden til rytteren og deres forældre, omkring det ansvar der følger med, når du arbejder med heste, siger Kimi Nielsen.

 

-Det er jo egentligt utroligt, når man tænker over det, at der ikke stilles større krav til os i vores sport, siger Kimi Nielsen og uddyber:

– Bjarne og jeg, (red. berider Bjarne Nielsen), er lige begyndt at spille golf, og før vi overhovedet måtte bevæge os ud på en golfbane, skulle vi gennemgå et teoriforløb, der blev afsluttet med en eksamen, som vi skulle bestå. Herefter skulle vi have 6 enelektioner hos en professionel underviser, og vi skulle kunne gennemføre en 9 hullers øvebane med et maks antal slag. Vi fik ikke lov at bevæge os ind på den egentlige golfbane, før dette forløb var gennemført. Jeg kan ikke lade være med at drage nogle paralleller til ridesporten, når jeg tænker på, alt det du skal igennem, før du må gå rundt på en græsbane med en kølle og en golfbold. Og hvis vi kigger på ulykkesstatistikkerne, så ligger ridning i den øverste del af feltet, og alligevel stilles der ingen krav til hverken ryttere eller undervisere.

 

 

 

Vi er nødt til at starte et sted

Kimi Nielsen understreger at hun ikke forventer at indførelsen af trænerlicensen vil skabe forandring fra dag til dag, men at hun håber en eventuel indførelse af trænerlicens vil give anledning til mere fokus på korrekt træning og sikkerhed, samt en gradvis holdningsændring i ridesporten.

-Vi er nødt til at starte et sted og tegne en retning. Det kan sagtens ske, at vi undervejs er nødt til at ændre eller tilpasse nogle ting, men vi er nødt til at gøre noget. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt over for vores heste.  Det er ikke langtidsholdbart bare at lukke øjnene og håbe på det bedste. Vi bliver nødt til at være på forkant med udviklingen, så vi også fremadrettet kan være stolte af vore sport og vide, at vi har så meget faglighed tænkt ind I vores ridesport, at vi kan stå på mål for, at træning og ridning af heste foregår på et fornuftigt grundlag.

 

-Kyra Kyrklund har engang sagt: Hvis du ikke som rytter nyder den daglige træning af din hest, og nyder at se den blive stærkere gennem træningen, og hvis det ikke er de små sejre i den daglige ridning, der motiverer dig til at ride, så bliver du aldrig rigtig god.

For mig at se har vi måske jagtet det forkerte i for mange år. Vi har haft fokus på resultaterne, og som følge deraf, har vi måske også selv været medvirkende til, at det store arbejde, der ligger i at uddanne en hest korrekt, er blevet usynliggjort. Vi har mange dygtige konkurrenceryttere, men det er ikke ensbetydende med, at de kan uddanne en hest.

 

Vi skal have fokus på at skabe dygtige træningsryttere, frem for dygtige konkurrenceryttere. Men det kan vi ikke uden dygtige trænere. Trænere der formår at motivere rytterne men også sikre, at rytterne har den rette forståelse for hvad der er god ridning.

Hvis du udelukkende næres af succes på stævnepladserne, så kommer du til at rende panden mod en mur, for den succes vil aldrig kunne vare ved.

Ridning er så meget mere end stævner og skinnende udstyr, og det skal vi blive meget bedre til at synliggøre. Både over for vores ryttere, men også over for vores omverden, siger Kimi Nielsen.

 

 

DRF OM TRÆNERLICENSEN

Uagtet om trænerlicensen bliver en realitet eller ej, så understreger Morten Schram Rodtwitt, generalsekretær hos Dansk rideforbund, at rideforbundet også ser den kompetente undervisning i de danske rideklubber, som en vigtig faktor for, at klubberne kan drive en sund forretning.
“Helt grundlæggende mener vi hos Dansk Rideforbund, at den vigtigste forudsætning for en velfungerende rideskole, er den kompetente undervisning. Det er helt grundlæggende, når vi taler om at uddanne dygtige ryttere, at vi har kompetente undervisere, der formår at favne bredt i deres arbejde og tilpasse undervisningen til alle niveauer.
Hos Dansk Rideforbund ønsker vi at styrke rideskolernes eksistensgrundlag og ikke mindst sikre hestevelfærden i vores sport, og netop her mener vi, at kvaliteten af undervisningen spiller en vigtig rolle. Klubberne er essensen af rideforbundet, og hvis ikke vi formår at sikre klubberne, og hjælpe dem i arbejdet med at styrke rekrutteringen af nye elever, og ikke mindst fastholde disse elever i rideklubberne, så risikerer vi, at klubber må lukke. Vi skal formå at favne ryttere på alle niveauer og udfordre dem”, forklarer Morten og understreger, at man hos rideforbundet gang på gang ser eksempler på, at de klubber, der har tilknyttet dygtige undervisere og engageret personale, har større succes med at drive en sund forening.

Du kan læse hele forslaget her