Forebyg skader på hesten med varieret træning

Forebyg skader på hesten. Et svensk studie påviser at varieret træning er med til at forebygge skader hos din hest, ligesom fodring og tid til rekration. 

Forebyg skader – med variation i træning

Engang imellem kan det virke som om at du og din hest bliver KONSTANT ramt af uheld. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er det ofte sådan, at nogle heste bare er mere uheldige end andre. Ligeledes hører man også om heste, der nærmest aldrig har haft en sygedag i deres liv.

Og indimellem disse yderpunkter finder vi så størstedelen af alle heste.

Mange faktorer spiller ind, når vi taler om at holde en hest skadesfri, herunder Bl.a.:

  • Fodring
  • Foldforhold 
  • Træning

 

Et svensk studie skaber fokus på at forebygge skader 

Skader kan ramme os alle, og vi kan desværre, selvom vi gerne ville, ikke undgå at vores heste indimellem bliver ramt af skader.

Nogle heste vil gennem hele deres liv miste mange træningsdage som følge af skader, mens andre heste stort set aldrig må holde træningsfri grundet skade. Det kan til tider virke som en lottoudtrækning.

Men – en svensk undersøgelse fra 2014, der har til formål at belyse hvorfor nogle heste oftere står med skader end andre, åbner op for at varieret træning, kan være medvirkende til, at din hest i højere grad kan holde sig skadesfri.
Den svenske undersøgelse er udført af en række svendske forskere, og ledet af professor Agneta Egenvald på det svenske universitet for jordbrug.

I forbindelse med studiet undersøgte det svenske forskerhold en lang række journaler på ialt 263 springheste, der konkurrerede på et højere niveau, med det formål at belyse hvorfor hestene fra tid til anden måtte holde træningspauser grundet skader.
Læs også Forebyg skader

Afgørende faktorer for skader

Heste fra Sverige, England, Holland og Scweitz indgik i studiet, der viste at en kombination af flere faktorer ofte var den afgørende for hvorfor en hest pådrog sig skade, og efterfølgende hvor lang tid det tog den enkelte hest at rekreere sig efter skaden, og vende tilbage til træningen.

Forebyg skader på hesten – medvirkende faktorer:

  • Ud af de 263 heste der deltog i studiet, missede 126 heste ialt 2357 træningsdage. Her tælles der i planlagte træningsdage. Ortopædiske skader (skader på knogler) var ansvarlige for mere end 75 % af disse skadespauser.
  • Hvis en hest tidligere har været ramt af en knogleskade, og efterfølgende pådrog sig endnu en knogleskade, var rekreationstiden næsten dobbelt så lang, som hos de heste der for første gang havde pådraget sig en knogleskade.
  • Heste der altid lavede den samme type arbejde, på det samme underlag og i de samme omgivelser, var mere disponerede for at pådrage sig skader, end de heste, der havde et mere varieret træningsprogram i varierede omgivelser.
  • Der var en lav sammenhæng mellem sværhedsgraden af det arbejde hestene udførte og det antal dage hesten måtte holde fri.
  • Det var i nogen grad beviser for, at hårdtarbejdende heste der pådrog sig skader, ikke havde den tilstrækkelige træning, det krævede at udføre arbejde på det niveau.
  • Heste i England havde færre træningspauser, end de øvrige heste i studiet. Dette kan ifølge Agneta Egenvald skyldes kulturelle forskelle i opfattelsen af, hvornår en hest har brug for en træningspause, såvel som forskelle i måden at holde heste på.

Undersøgelsen viser yderligere at varieret træning, herunder træning af forskellige muskeltyper, måske kan være medvirkende til at holde heste skadesfri.

Ligeledes påvises det at tilstrækkelig tid til heling, kan være medvirkende til at nedbringe længevarende skader.

Læs også Forebyg skader

Kilde:Equine news (2014)